خانه » آرشیو برچسب: ajvk[

آرشیو برچسب: ajvk[

احکامی در رابطه با شطرنج و بازی آن

احکامی در رابطه با شطرنج و بازی آن

احکامی در رابطه با شطرنج و بازی آن مذهبی:عده ای بازی شطرنج را دوست دارند و در مواقعی شطرنج بازی می کنند اما بهتر است قبل از اینکه این بازی را انجام دهند در مورد احکامی که برای آن بیان شده است آگاهی کافی داشته باشند.(لطفا برای اطلاع از احکام دینی خود فقط به این مطالب اکتفا نکنید و به ...

ادامه مطلب »